Kursy ADR

wózek widłowy

KURS PODSTAWOWY ADR:

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy zamierzają przewozić towary niebezpieczne na podstawie Umowy Europejskiej ADR. Ukończenie kursu połączone jest z wydaniem „ADR – Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy” ważnego przez 5 lat od dnia zaliczenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Kierowca posiadający w/w uprawnienie może przewozić towary niebezpieczne w opakowaniach lub luzem np. pojazdami skrzyniowymi.

Wymagania uczestniczenia w kursie:
1. Ukończenie 21 roku życia
2. Posiadanie prawa jazdy
Czas trwania kursu: 24 godziny lekcyjne (24 x 45 min)

KURS ROZSZERZONY ADR:

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy zamierzają przewozić towary niebezpieczne na podstawie Umowy Europejskiej ADR w zbiornikach cystern lub kontenerach cysternach. Ukończenie kursu połączone jest z wymianą „ADR – Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy” tak aby uwidaczniało nowy zakres uprawnień.
Kierowca posiadający w/w uprawnienie może przewozić towary niebezpieczne w zbiornikach cysternach.

Wymagania uczestniczenia w kursie:
1. Posiadanie ważnego „ADR – Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy” w zakresie podstawowym,
Czas trwania kursu: 16 godzin lekcyjnych (16 x 45 min)