Kwalifikacje zawodowe

kierownica

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu.

OSK MOTYL PRZEPROWADZA KURSY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH:

KWALIFIKACJA WSTĘPNA:
to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • kat. C (C1) zdobyły po 10 września 2009
 • kat. D (D1) zdobyły po 10 września 2008
 • Osoby, które zdobyły uprawnienia kat. C (C1) do 10 września 2009 (włącznie) lub uprawnienia kat. D (D1) do 10. września 2008 (włącznie) muszą odbyć w odpowiednim terminie szkolenie okresowe.
 • Terminem „kwalifikacja wstępna” określa się w prawie “pełną wersję” tego szkolenia, na które składa się 280 godzin zajęć dydaktycznych (260 godzin teorii i 20 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami jazdy na symulatorze).
 • Po wprowadzeniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin zajęć), “pełną wersję” kwalifikacji wstępnej powinni ukończyć najmłodsi adepci zawodu kierowcy:
  • na kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia
  • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia
 • Starsi kandydaci z kat. C i C+E po 21 roku życia lub z kat. D i D+E po 23 roku życia mogą skończyć jedynie kwalifikację wstępną przyspieszoną.
 • Kwalifikację wstępną zdobywa się na całą grupę kategorii: – C, C+E, D, D+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy. Rozszerzenie posiadanych uprawnień nie oznacza więc konieczności “powtórzenia” kwalifikacji wstępnej. Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C+E, D, D+E). Po zdaniu egzaminu otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne (szczegółów dowiesz się w naszym biurze).
 • Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy. I tak co 5 lat.

SZKOLENIE OKRESOWE
Jeżeli uzyskałeś uprawnienia:

 • kat. C (C1) do dnia 10 września 2009 (włącznie)
 • kat. D (D1) do dnia 10 września 2008 (włącznie)
 • a także uzyskałeś uprawnienia po tych datach oraz ukończyłeś kwalifikację wstępną/wstępną przyspieszoną/uzupełniającą/uzupełniającą przyspieszoną i zbliża się 5 lat od dnia uzyskania po raz pierwszy Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej – musisz ukończyć szkolenie okresowe.
 • Szkolenie to jest odpowiednikiem urządzanych do 2010 roku kursów dokształcających na przewóz rzeczy/osób. Szkolenie okresowe musi przejść każdy kierowca co 5 lat. W przypadku kierowców, którzy mieli obowiązek ukończenia kwalifikacji wstępnej, pierwsze szkolenie trzeba odbyć w ciągu 5 lat od dnia uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.
 • Szkolenia okresowe trwają 35 godzin zajęć teoretycznych i są prowadzone dla grup kategorii C, C+E, D, D+E.
 • Kierowca, który wykonuje przewozy drogowe różnymi pojazdami (tzn. do prowadzenia których konieczne jest osiadania co najmniej dwóch różnych kategorii np. C+E i D), może ukończyć szkolenie okresowe tylko dla jednej grupy kategorii (czyli dla grupy C, C1, C+E, C1+E lub dla grupy D, D1, D+E, D1+E).
 • Po ukończeniu szkolenia musisz zrobić badania lekarskie i badania psychotechniczne a następnie uzyskać wpis posiadanych uprawnień do prawa jazdy.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

to krótsza wersja “pełnej” wersji kwalifikacji wstępnej i również jest przeznaczona dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • kat. C (C1) zdobyły po 10 września 2009
 • kat. D (D1) zdobyły po 10 września 2008
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze).
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona to najlepsze rozwiązanie dla osób, które ukończyły:
  • 21 lat w przypadku kat. C i C+E
  • 23 lata w przypadku kat. D i D+E
 • gdyż nie podlegają ze względu na wiek żadnym ograniczeniom.
 • Osoby młodsze także mogą skończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną ale do czasu ukończenia stosownego wieku (21 lat dla kat. C i C+E oraz 23 lata dla kat. D i D+E) będą podlegały następującym ograniczeniom:
 • Ukończenie jedynie kwalifikacji przyspieszonej przez osobę mającą kat. C lub C+E i która nie skończyła 21 lat oznacza ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C1 lub C1+E, czyli w przypadku C1 – pojazdów samochodowych (z wyjątkiem autobusu) o DMC do 7,5 ton a w przypadku C1+E – zespołem pojazdów o DMC do 12 ton, składającym się z pojazdu ciągnącego o DMC do 3,5 ton i przyczepy o DMC nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Prowadzenie pojazdów bez ograniczeń możliwe by było dopiero po ukończeniu 21 roku życia i nie ma tu znaczenia fakt, że dana osoba posiada uprawnienia kat. C lub C+E – ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla osób w wieku 18-21 lat powoduje automatycznie takie ograniczenie, jakby dana osoba miała tylko kat. C1 lub C1+E.
  Ukończenie jedynie kwalifikacji przyspieszonej przez osobę mającą kat. D lub D+E i która nie skończyła 23 lat oznaczałoby ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D1 (autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą) lub D1+E i to wyłącznie wówczas, gdy przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Dla osoby, która ukończyła kwalifikację wstępną przyspieszoną ograniczenia te znikają dopiero z dniem ukończenia 23 roku życia.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ:

 • Kwalifikację uzupełniającą kat. C i D
  Kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną kat. C i D
 • Kursy ADR